Bộ ảnh fan art cực chất những bộ phim thuộc Pop Culture

Pop Culture – Văn hóa đại chúng là văn hóa bình dân, hay văn hóa pop, là tổng thể các ý tưởng, quan điểm, thái độ, hành vi lan truyền, hình ảnh và các hiện tượng khác, nằm trong xu thế phổ biến, chủ đạo của một nền văn hóa xác định, đặc biệt là văn hóa phương Tây thời kỳ đầu đến giữa thế kỷ 20 và lan rộng ra toàn cầu vào cuối thế kỷ 20 đến thế kỷ 21.

Dưới đây là một số tác phẩm fan art các poster phim thuộc văn hóa đại chúng – Pop Culture có tâm ảnh hưởng đến nhiều thế hệ cho đến tận ngày nay. Đây cũng là những bộ phim những mọt phim phải xem một lần. Các hình ảnh được Góc Điện Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn.

Trilogy phim Back To The Future

Một cảnh trong phim Pulp Fiction (1994)

Poster trong phim Mad Max: Fury Road

Poster phim Interstellar

Poster phim Bill Murray

Poster phim Fight Club

Poster phim Breaking Bad

Poster phim Star War

Poster phim Stranger Things

Nguồn: Tổng hợp